Obilí

Plodina Rozloha (ha)
Ječmen jarní 4
Ozimý ječmen 4
Ozimá pšenice 8
Řepka 4
Brambory 2
Kukuřice 2
Oves s podsevem 4
Jetel 4