Živočišná výroba

V živočišné výrobě se zaměřujeme na výkrm býků.