Rostlinná výroba

Pěstujeme rané brambory i brambory na zimní uskladnění, také pěstujeme ječmen, oves a pšenici, dále kukuřici, řepku a jetel. Hospodaříme na 32 hektarech orné půdy.